Newyddion

Dyma restr o newyddion o bob math ym maes y celfyddydau yng Ngwynedd. Mae croeso cynnes i chi yrru manylion eich storiau i ni!
Newyddlen Celfyddydau Cymunedol Gwynedd 2020... mwy

Pontio a Chyngor Dinas Bangor yn cyflwyno... UN SEREN | BANGOR

Nadolig Llawen!... mwy

Ta Ta 2020

Frân Wen... mwy

Calan • Gwilym Bowen Rhys Prynwch fideo o setiau’r Stafell Fyw... mwy

Oriel Plas Glyn Y-Weddw - ar gau am gyfnod estynedig... mwy

Poster Newydd Pum Ffordd at Les a’r Celfyddydau

COVID-19... mwy

Neuadd Ogwen - Ymgynhoriad Cymunedol... mwy

Prosiect Newydd gan Gofalwyr Gwynedd... mwy

Plwg.Cymru

Wefan newydd i cysylltu ysgolion ac athrawon gyda phobl greadigol a sefydliadau diwylliannol... mwy

Gwasanaeth Llyfrgell – Gwasanaeth newydd Archebu a Chasglu a Gwasanaeth Cludo i’r Cartref... mwy

Murlun 'Afon Enfys'

Storiel Bangor... mwy

Cefnogaeth i'r Plas

Plas Glyn-Y-Weddw... mwy

Cefnogi Neuadd Ogwen

Crowdfunder... mwy

Diweddariad Oriel Brondanw

Oherwydd Covid 19 ni fydd Oriel Brondanw yn ailagor yn 2020... mwy

Cefnogaeth i'r Celfyddydau yn ystod Covid 19... mwy

Neuadd Bentref Rithwir

Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol... mwy