Newyddion

Dyma restr o newyddion o bob math ym maes y celfyddydau yng Ngwynedd. Mae croeso cynnes i chi yrru manylion eich storiau i ni!
Ymaelodi hefo Gwynedd Greadigol!

Rydym yn awyddus i gynyddu nifer ein haelodau.... mwy

Gwirfoddolwr Diwrnodau Meddiannu Kids in Museums – Gogledd Cymru... mwy

Celfyddydau Cymunedol - Edrych ar ôl Ein Gilydd... mwy

FRÂN WEN

CYHOEDDI CYFARWYDDWR ARTISTIG NEWYDD... mwy

Grantiau Strategol i’r Celfyddydau - gronfa nawr ar agor

Cyngor Gwynedd 2020-2022... mwy

Arweinydd Tîm Creadigol: Galeri, Caernarfon

Galeri, Caernarfon... mwy

Swyd - Swyddog Addysg Gymunedol

Amgueddfa Llandudno... mwy