Newyddion

Dyma restr o newyddion o bob math ym maes y celfyddydau yng Ngwynedd. Mae croeso cynnes i chi yrru manylion eich storiau i ni!
Llyfr Lloffion Haf 2022... mwy

Hanes Therapi Celf.... mwy

Beth ydy therapi celf?... mwy

Hyfforddiant Therapi Celf.... mwy

Profiadon Therapydd Celf... mwy

Ble mae therapyddion celf yn gweithio?... mwy

Mwy o Wybodaeth am Therapi Celf... mwy

Partneriaeth newydd i ddyrchafu lleisiau pobl ifanc drwy’r celfyddydau... mwy

Pob plentyn yng Nghymru i gael cyfle i chwarae offeryn wrth i £13m gael ei fuddsoddi yn y gwasanaeth cerdd cenedlaethol... mwy

Ariannwyd a chefnogwyd 17 prosiect celfyddyd ac iechyd arloesol ledled Cymru gan HARP. Dyma’u hanes yn arloesi: be wnaethant, be ddysgwyd, a beth nesaf... mwy

Dyfarnu £16,000 i bedwar prosiect newydd fydd yn cyfuno llên a natur er budd llesiant... mwy

‘FFORDD SAIN: Archwilio Cymru a Hunaniaeth Gymreig Drwy Gyfrwng Cerddoriaeth, Ar Hyd Ffordd Fwyaf Eiconig Cymru... mwy

Llyfr Lloffion Celf Cymunedol Gwynedd Gaeaf 2021.... mwy

Rhaglen Newydd 2022

Cwmni’r Frân Wen... mwy

Tîm newydd yn Plas Brondanw!... mwy

Mae Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru bellach wedi sicrhau statws Safle Treftadaeth y Byd gan Bwyllgor UNESCO... mwy

Bywyd gwaith | Nêst Thomas... mwy