Newyddion

Dyma restr o newyddion o bob math ym maes y celfyddydau yng Ngwynedd. Mae croeso cynnes i chi yrru manylion eich storiau i ni!
Neuadd Ogwen - Ymgynhoriad Cymunedol... mwy

Gweithgareddau creadigol i blant a theuluoedd Bethesda, Blaenau Ffestiniog a Deiniolen... mwy

Gafael Tir... mwy

Cyllid Sbarduno – Cefnogi’r Celfyddydau Mewn Ymateb i COVID-19... mwy

Prosiect Newydd gan Gofalwyr Gwynedd... mwy

Holiadur Effaith Covid-19 ar Grwpiau Cymunedol Cymraeg... mwy

Poster Newydd Pum Ffordd at Les a’r Celfyddydau

COVID-19... mwy

Rhaglen Newydd Frân Wen

I bobl ifanc. Gyda phobl ifanc. Ein rhaglen fwyaf cydweithredol erioed.... mwy

Gylchlythyr Llesiant

Gan Uned Iechyd a Lles Gwynedd... mwy

Plwg.Cymru

Wefan newydd i cysylltu ysgolion ac athrawon gyda phobl greadigol a sefydliadau diwylliannol... mwy

Gwasanaeth Llyfrgell – Gwasanaeth newydd Archebu a Chasglu a Gwasanaeth Cludo i’r Cartref... mwy

Arolwg Llyfrgelloedd Gwynedd... mwy

Murlun 'Afon Enfys'

Storiel Bangor... mwy

Nyth gan Frân Wen

Ymgynghoriad cymunedol... mwy

Frân Wen

Prosiectau Newydd... mwy

Cefnogaeth i'r Plas

Plas Glyn-Y-Weddw... mwy

Cefnogi Neuadd Ogwen

Crowdfunder... mwy

Diweddariad Oriel Brondanw

Oherwydd Covid 19 ni fydd Oriel Brondanw yn ailagor yn 2020... mwy

Cefnogaeth i'r Celfyddydau yn ystod Covid 19... mwy

Cymorth coronafeirws

Cyngor Celfyddydau Cymru... mwy

DATGANIAD I’R WASG - Pecyn £18 miliwn o gymorth ar gyfer y sector diwylliant, creadigol a chwaraeon yng Nghymru... mwy

Ymddiriedolaeth Theatrau

Gwybodaeth a allai fod o gymorth i theatrau wrth i’r sector theatr wynebu’r heriau a ddaw yn sgil y coronafirws.... mwy

Cylchlythyr Pontio'r Cenedlaethau... mwy

Neuadd Bentref Rithwir

Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol... mwy

Cyfleoedd i bobl Gwynedd fwynhau a chymryd rhan yn y celfyddydau ar-lein

Diweddariad gan Gwynedd Creadigol... mwy

Newyddlen Celfyddydau Cymunedol Gwynedd... mwy

Y diwydiannau creadigol: canllawiau ar gyfer dychwelyd yn raddol

Llywodraeth Cymru... mwy

Llywodraeth y DU yn cyhoeddi pecyn cymorth gwerth £1.57 biliwn ar gyfer y celfyddydau... mwy