Newyddion

Dyma restr o newyddion o bob math ym maes y celfyddydau yng Ngwynedd. Mae croeso cynnes i chi yrru manylion eich storiau i ni!
Newyddion Frân Wen

Canolfan greadigol newydd ym Mangor, ac arddangosfa dathlu artistiaid ifanc ag anghenion ychwanegol... mwy

Dathlu buddiannau’r celfyddydau - Diweddariad

Mis o Ddigwyddiadau Celf yn Gwynedd... mwy

Plwg.Cymru

Wefan newydd i cysylltu ysgolion ac athrawon gyda phobl greadigol a sefydliadau diwylliannol... mwy

Newyddion gan Oriel Brondanw

Oriel Brondanw AR GAU... mwy

Cau Dros Dro ac Apêl Codi Arian

Plas Glyn-Y-Weddw... mwy

Poster Newydd Pum Ffordd at Les a’r Celfyddydau

COVID-19... mwy

Cefnogi Neuadd Ogwen

Crowdfunder... mwy

Cefnogaeth i'r Celfyddydau yn ystod Covid 19... mwy

Cymorth coronafeirws

Cyngor Celfyddydau Cymru... mwy

DATGANIAD I’R WASG - Pecyn £18 miliwn o gymorth ar gyfer y sector diwylliant, creadigol a chwaraeon yng Nghymru... mwy

Ymddiriedolaeth Theatrau

Gwybodaeth a allai fod o gymorth i theatrau wrth i’r sector theatr wynebu’r heriau a ddaw yn sgil y coronafirws.... mwy

Frân Wen

Prosiectau Newydd... mwy

Cylchlythyr Pontio'r Cenedlaethau... mwy

Neuadd Bentref Rithwir

Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol... mwy

Arolwg Llyfrgelloedd Gwynedd... mwy

Cyfleoedd i bobl Gwynedd fwynhau a chymryd rhan yn y celfyddydau ar-lein

Diweddariad gan Gwynedd Creadigol... mwy

Gylchlythyr Llesiant

Gan Uned Iechyd a Lles Gwynedd... mwy

Newyddion Mis Mai gyda CARN... mwy

Murlun 'Afon Enfys'

Storiel Bangor... mwy

Newyddlen Celfyddydau Cymunedol Gwynedd... mwy

Y diwydiannau creadigol: canllawiau ar gyfer dychwelyd yn raddol

Llywodraeth Cymru... mwy

Gwasanaeth Llyfrgell – Gwasanaeth newydd Archebu a Chasglu a Gwasanaeth Cludo i’r Cartref... mwy

Actorion Arad Goch yn dod a llyfrau Tir Na n-Og yn fyw

Cwmni Theatr Arad Goch... mwy

Theatr Genedlaethol Cymru yn cefnogi dau aelod o'r Tasglu Llawrydd Cenedlaethol

Theatr Genedlaethol Cymru... mwy

Llywodraeth y DU yn cyhoeddi pecyn cymorth gwerth £1.57 biliwn ar gyfer y celfyddydau... mwy

Nyth gan Frân Wen

Ymgynghoriad cymunedol... mwy