Ymuno a'n rhwydwaith

A ydych yn ymarferwr celfyddydol neu yn ymddiddori yn y celfyddydau? A hoffech ymaelodi â Gwynedd Greadigol?
Mae ffi ymaelodi blynyddol i unigolyn yn £10 ac yn £20 i sefydliadau. Fel aelod, byddwch yn derbyn:
* mynediad i’n digwyddiadau a’n hyfforddiant am bris gostyngol
* gofod hysbysebu ar ein gwefan
* hyrwyddo’ch newyddion a’ch digwyddiadau ar ein gwefan a safleoedd cyfryngau cymdeithasol,
* gwahoddiad i fynychu cyfarfodydd Gwynedd Greadigol, a
* bod yn rhan o’n prosiectau datblygu.
I ymuno gyda’n rhwydwaith, cwblhewch y ffurflen isod.

A hoffech ofod hysbysebu ar ein gwefan?

Ie
Na