Newyddion

Neuadd Ogwen - Ymgynhoriad CymunedolHelpwch ni i ddeall anghenion ein cymuned

Yma yn Neuadd Ogwen rydym yn teimlo’n gryf bod cyfrifoldeb arnom ni i gefnogi ein cymuned i oroesi drwy’r cyfnod pandemig. Er mwyn gwneud hyn rydym angen eich help CHI. Mae angen i ni wybod sut y gallwn eich cefnogi chi a gweddill y gymuned orau dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf. Cliciwch ar y ddolen isod i ateb yr arolwg.

Arolwg yma