Mudiadau

Canolfan Gerdd William MathiasCyfeiriad: Galeri, Doc Victoria, Caernarfon, LL55 1SQ

Ffôn: 01286 685230 Gwefan: https://cgwm.org.uk Ebost: post@cgwm.net

Gwersi lleisiol ac offerynnol i bob oedran a chyrhaeddiad ac mewn amrywiaeth o arddulliau - clasurol, roc, pop a gwerin.

Ensembles, côr a cherddorfa gymunedol.

Grwpiau Camau Cerdd i blant 6mis-7oed.

Sesiynau integredig i oedolion sydd ag anableddau dysgu.

Sgwrs a Chân - sesiynau canu cymunedol ar draws Gwynedd.

Cyngherddau, gwyliau, gweithdai a dosbarthiadau meistr amrywiol …..a llawer mwy.