Lleoliadau

Siop IardCyfeiriad: Siop iard Stryd y Plas Caernarfon LL55 1RR

Ffôn: 01286 672472 Gwefan: www.iard.co.uk Ebost: angela@iard.co.uk

Cywaith o dri artist yw ‘iard’ sy’n rhannu gweledigaeth am rhannu eu crefft trwy dysgu cyrsiau a gwerthu eu cynnyrch o ‘Siop iard’ yng Nghaernarfon.

Maent yn cynnig cyrsiau celf a chrefft ym Mharc Glynllifon, sydd oddeutu 6 milltir o’r dref. Gallwn warantu mwynhad, creadigrwydd ac ysbrydoliaeth yn yr amgylchedd braf a chyfeillgar yma. Mae rhestr lawn o gyrsiau ‘iard’ gwahanol ar gael drwy’r flwyddyn. Mae dewis eang o sgiliau yn cael ei dysgu gan artistiaid profiadol: Artisitiaid iard: Ann Catrin Evans - Cerflunydd Angela Evans - Dylunydd Gemwaith Dave Stephen - Celf Llechen

A nifer o artistiaid gwadd sy’n dysgu peintio, clustogwaith, tecstiliau, trefnu blodau, serameg, gwaith gwydr a llawer mwy Rydym yn sicr fod rhywbeth at ddant pawb ymysg y bwrlwm creadigol yma.