What's On?

Yn galw holl bartneriaethau  busnes / celfyddydol

Calling all business / arts partnerships

CultureStep Application Deadlines 2019... more

Frân Wen

Frân Wen

Llyfr Glas Nebo tour details... more

Theatr y Draig Barmouth

The Dragon Theatre Barmouth

Whats on January... more

Storiel - Arddangosfeydd Gaeaf 2020

Storiel - Exhibitions - Winter 2020

Gwynedd Museum and Gallery... more

Clwb Ffeirio

Clwb Ffeirio

Arts and crafts in Penygroes... more

5 Ffordd at Les a'r Celfyddydau

5 Ways to Wellbeing & the Arts

Storiel... more

Newyddion.......

News......

Frân Wen... more

Oriel Brondanw Agored 2020

Oriel Brondanw Open 2020

Dyddiad Cau!... more

Cyfle Artist - i gynnal cyfres o weithdai gydag aelodau o gymuned leol Tremadog

Artist Opportunity - to run a series of workshops with members of the local community of Tremadog

Capel Peniel Tremadog... more

Plwg

Plwg

A new all-Wales arts, culture and education matchmaking website to support collaboration between teachers, creatives, arts and cultural organisations.... more

Sesiynau creadigol

Creative sessions

Llyn Maritime Museum, Nefyn... more

Celfyddydau yn y Senedd

Art @ the Senedd

Celfyddydau & Busnes Cymru... more

Sesiynau Sgwrs a Chân

Song and a Chat Sessions

Bethesda, Trawsfynydd, Tremadog, Pwllheli... more

Clwb Darlunio

Drawing Club

Oriel Carn... more

Arddangosfa - Ffiniol

Exhibition - Borderline

Carn... more

Gweithdy Symudiadau rygbi a dawns gyda Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Rugby movement and dance workshop with National Dance Company Wales

EDAU... more

Cwrs Hyfforddi Newydd

New Training Course

Fundamentals of Fundraising... more

Llenyddiaeth Cymru  - Ddiwrnodau Hyfforddiant

Literature Wales - Training Days

Llanystumdwy / Cardiff... more

Ysgrifennu creadigol digymell gyda Kathy Hopewell

Spontaneous creative writing with Kathy Hopewell

Kyffin Cafe Bangor... more

Cyfle i artistiaid - Comisiwn tlysau gwobrau

Artist opportunity - Award trophies commision

Arts & Business Cymru... more

Agoriad arddangosfeydd cyntaf y Flwyddyn Newydd

Opening of the first exhibiitons of the New Year

Oriel Plas-Glyn-y-Weddw... more