What's On?

Yn galw holl bartneriaethau  busnes / celfyddydol

Calling all business / arts partnerships

CultureStep Application Deadlines 2019... more

Neuadd Ogwen

Neuadd Ogwen

Call for Artists... more

Portfolio / Codi'r Bar

Portfolio / Codi'r Bar

Call out for new members 2020... more

CADcentre

CADcentre NVQ courses

NVQ courses... more

Frân Wen

Frân Wen

Llyfr Glas Nebo tour details... more

Galeri

Galeri

Winter Art and Craft Workshops 2019... more

Theatr y Draig Barmouth

The Dragon Theatre Barmouth

Whats on November / December... more

Lleu Llaw Gyffes

Lleu Llaw Gyffes

Theatr Bara Caws... more

Sgwrs a Chân

Song and a Chat

Locations across Gwynedd... more

Arddangosfeydd Tymor yr Hydref

Autumn Season Exhibitions

Oriel Plas Glyn Y Weddw -... more

Arddangosfa Agored 2019

2019 Open Exhibition

Galeri... more

Seisynnau Crefft i blant oed 11-16

Craft Sessions for 11-16 year olds

Oriel CARN... more

GRUFF RHYS  PANG!

GRUFF RHYS PANG!

Pontio 19/12/19... more

Sioe Nadolig Dawns i Bawb 2019 - Y Calendr Adfent

Dawns i Bawb’s Christmas Show for 2019 - Y Calendr Adfent

Galeri... more

Arddangosfeydd Cyfredol

Current Exhibitions

Storiel - Gwynedd Museum and Gallery... more

Cystadleuaeth 'Dylunio Cymeriad' Storiel

Storiel 'Design a Character' competition

Storiel - Gwynedd Museum and Gallery... more

Tri cynnig cyffrous i bobl ifanc

Three amazing opportunities for young people

Cwmni Frân Wen... more

WYTHNOS HON a rhywbeth arbennig ar gyfer y 6ed o Ragfyr

This WEEKEND and something special for the 6th of December

The Dragon Theatre Barmouth... more

Pwythau Pwyllog

Stitches in Time

Llŷn Maritime Museum... more

Eisteddfod 2021

Eisteddfod 2021

Join the 2021 Eisteddfod team... more

Arddangosfa Sian Owen

Sian Owen Exhibition

Ysbyty Gwynedd... more

Sesiynau Blasu Crefft

Craft Taster Sessions

Dolgellau Library... more

Sesiynau Blasu Crefft

Craft Taster Sessions

Caernarfon Library... more

Crefft er Lles - i pobl dros 50

Crafts for Wellbeing - for the over 50's

With Lora Morgan at Siop Siafins Caernarfon... more

Rhaglen y Daith Tachwedd

Tour Dates November 2019

Ensemble Cymru... more

Noson Allan

Night Out

Forthcoming performances in Gwynedd this November... more

Gŵyl y Storïwyr Ifanc yng Nghymru '19

The Young Storytellers' Festival of Wales '19

Venue Cymru... more

Agoriad Arddangosfa:  CALX CREO

Exhibition Opening: CALX CREO

CARN - Caernarfon... more

Clwb Ffeirio

Clwb Ffeirio

Arts and crafts in Penygroes... more

***Swydd*** - Cydlynydd rhaglennu

***Vacancy*** - Programming coordinator

Galeri... more

5 Ffordd at Les a'r Celfyddydau

5 Ways to Wellbeing & the Arts

Storiel... more

Diwrnod  Dawns

Day of Dance

National Dance Company Wales at Galeri... more

GWLAD

GWLAD

Caernarfon... more

Darlith

Lecture

Plas Glyn-Y-Weddw... more

Cwrdd a’r artist  - Owain Fon Williams

Meet the artist - Owain Fon Williams

Storiel Museum and Art Gallery, Bangor... more