What's On?

Buddsoddiad bartneriaethau  busnes / celfyddydol

Business / arts partnerships investment

CultureStep Application Deadlines 2019... more

Llyfr Glas Nebo

Llyfr Glas Nebo

Cwmni Frân Wen... more

Storiel - Arddangosfeydd Gaeaf 2020

Storiel - Exhibitions - Winter 2020

Gwynedd Museum and Gallery... more

Clwb Ffeirio

Clwb Ffeirio

Arts and crafts in Penygroes... more

Newyddion.......

News......

Frân Wen... more

Plwg

Plwg

A new all-Wales arts, culture and education matchmaking website to support collaboration between teachers, creatives, arts and cultural organisations.... more

Sesiynau creadigol

Creative sessions

Llyn Maritime Museum, Nefyn... more

Celfyddydau yn y Senedd

Art @ the Senedd

Celfyddydau & Busnes Cymru... more

Sesiynau Sgwrs a Chân

Song and a Chat Sessions

Bethesda, Trawsfynydd, Tremadog, Pwllheli... more

Clwb Darlunio

Drawing Club

Oriel Carn... more

Cwrs Hyfforddi Newydd

New Training Course

Fundamentals of Fundraising... more

Ysgrifennu creadigol digymell gyda Kathy Hopewell

Spontaneous creative writing with Kathy Hopewell

Kyffin Cafe Bangor... more

Agoriad arddangosfeydd cyntaf y Flwyddyn Newydd

Opening of the first exhibiitons of the New Year

Oriel Plas-Glyn-y-Weddw... more

Cyfle i artistiaid - Comisiwn tlysau gwobrau

Artist opportunity - Award trophies commision

Arts & Business Cymru... more

Gwobr Gelf Aesthetica

Aesthetica Art Prize

Aesthetica invites UK and International artists to enter the Art Prize 2021.... more

ABC Gwanwyn 2020

ABC Spring 2020

Oriel Carn... more

Lles Creadigol Sir Ddinbych - 9fed i 14eg o Fawrth 2020

Creative Wellbeing Denbighshire - 9th to 14th of March 2020

Celebrating Arts in Health and Wellbeing North Wales... more

Teithiau o Gasgliadau Celf a Serameg Prifysgol Bangor

Tours of Bangor University Art and Ceramics Collections

Bangor University Main Arts Building... more

Agored Storiel 2020

Storiel Open Art 2020

Apply now!... more

Gweithdai gan EDAU

Free EDAU workshops for teachers

Building Confidence in Drama... more

Dyddiadur Draig Chwefror - Mawrth 2020

Dragon Diary February - March 2020

The Dragon Theatre, Barmouth... more

Cwrs Cerddoriaeth Gymunedol - Cyflwyniad

Community Music Course - An Introduction

Community Music Wales... more

Gweithdy i Athrawon: Magu Hyder Drama

Workshop for Teachers: Building Confidence in Drama

EDAU... more

***Wedi'i ganslo*** Côr Merched Edeyrnion

***Cancelled*** Ladies Choir

The Dragon Theatre, Barmouth... more

Hyfforddiant 'Cwestiwn Ansawdd'

'The question of quality' training

University of South Wales, Cardiff... more

Dathlu Celfyddydau mewn Iechyd a Lles Gogledd Cymru

Celebrating Arts in Health & Well-being North Wales

Denbighshire Programme of Events... more

***WEDI AIL-DREFNU*** Sgwrs Hanes am Ddim

**POSTPONED*** Free History Talk

The Dragon Theatre, Barmouth... more

Call Mr Robeson

Call Mr Robeson

The Dragon Theatre, Barmouth... more

***Swydd***

***Job Vacancy***

Temporary Gwynedd Fusion Network Coordinator... more

Gweithdy Athrawon : Technegau celf gydag adnoddau prin

Teachers Workshop: Art techniques with limited resources

EDAU - Conwy Culture Centre... more

CARNafan 0.2

CARNafan 0.2

Call for Artists!... more

Comisiwn i Artistiaid

Artists Commissons

Frân Wen / Nyth... more