Be sy’ mlaen?

Arddangosfeydd Cyfredol
LLECHEN
CEFYN BURGESS, SIAN OWEN
24 AWST - 12 HYDREF 2019
Esiamplau o lechi cerfiedig sydd yn Storiel. Lluniwyd y cerfiadau gan chwarelwyr yn y 19eg ganrif, y rhan fwyaf i’w canfod yn Nyffryn Ogwen. Gwelir hefyd ddyluniadau gwehyddu tecstil a phrintiau cyfoes wedi eu hysbrydoli gan batrymau llechi cerfiedig.
KIM ATKINSON A IAN PHILLIPS
ENLLI
14 MEDI - 02 TACHWEDD 2019
Enlli: Ynys Sanctaidd. Portreadu’r arfordir garw, bywyd gwyllt a phobl wrth waith ym mhrintiau cyfres gyfyngedig dau artist uchel eu parch.
WIL ROWLANDS
BWRW ‘MLAEN
14 MEDI 2019 - 04 IONAWR 2020
Ystyried canlyniad erydiad y pethau yr ydym yn eu gweld a’u teimlo mae Wil Rowlands. Y mae arbrofi yn ganolog i’w ffordd o weithio, a gall yr arbrofi hwnnw ei arwain ef, a’r sawl sy’n edrych ar y gwaith, at yr annisgwyl.
DYLAN ARNOLD
CYMRU GUDD
14 MEDI - 16 TACHWEDD 2019
Ble bu unwaith fywyd a phrysurdeb, mae’r mannau cudd ac angof hyn bellach yn eistedd mewn tawelwch. Mae’r ffotograffau atmosfferig hyn yn cynnig cip ar straeon o’r gorffennol sydd yn araf ddiflannu.
Mwy o wybodaeth ar Storiel yma

Yn ôl i rhestr digwyddiadau.