Be sy’ mlaen?

Theatr y Draig Barmouth
Tachwedd / Rhagfyr 2019 DYDDIADUR DRAIG

  • CANTORION GOGLEDD CYMRU 7.30 DYDD GWENER 06 RHAGFYR

CANTORION GOGLEDD CYMRU (Corws Gwryw Gogledd Cymru) cyflwyno noson o adloniant, gyda MC’s, unawdwyr, deuawdwyr a phedwarawdau, yn canu cytganau adnabyddus o Gymru, caneuon poblogaidd o sioeau cerdd, cytganau opera a rhai gwreiddiol a gyfansoddwyd ar gyfer y côr gan eu Cyfarwyddwr Cerdd. Tocynnau: £ 12 ar wefan Dragon Theatr. Am fwy o fanylion ffoniwch 01341 281 697

  • IT’S A WONDERFUL LIFE (U, 135 munud) Bydd hyn nawr yn cael ei ddangos ar DDYDD SADWRN 14eg Rhagfyr am 1.30pm, i gyd-fynd â’r FARCHNAD NADOLIG, a gynhelir ar y Maes Parcio Canolog (Marchnad) ar yr un diwrnod. Ffilm: £ 5 Oedolyn, £ 3 Plentyn.

  • DIM OND GWEDDILL … Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n archebu’ch tocynnau yn gynnar ar gyfer NOS PARTI CERDDORIAETH BARMOUTH DOLIG ar ddydd Gwener Rhagfyr 20fed - gall y digwyddiad hwn WERTHU ALLAN yn gynnar! Y tro hwn mae’n EDDY GARTRY a’r Band Dawns. Byddwch chi ar eich traed! Ffoniwch Jo ar 01341 450 353

Cliciwch yma am safle we Theatr y Draig

Yn ôl i rhestr digwyddiadau.