Be sy’ mlaen?

Arddangosfa Agored 2019
Arddangosfa Agored 2019
noddir gan Gwyn a Mary Owen
Yn cyflwyno artistiaid arddangosfa Agored blynyddol Galeri
Llinos Mai Anwyl // Denise Laura Baker // Lorna Bates // Dane Briscoe // Zena Blackwell // Marian Brosschot // Lisa Carter // Hannah Coates // Georgia Colman // Wendy Couling // Manon Dafydd // Kim Dewsbury // Ethan Grant Dodd // Paul Eastwood // Iolo Edwards // Rosemary Edwards // Lisa Evans // Ken Gowers // Mark Houghton // Darren Hughes // Lizzie Hughes // Gwenllian Llwyd // Sian Miriam // Justine Montford // Barry Morris // Rhiannon Moxon // Lleucu Non // Marged Elin Owain // Ruth Packham // Pea Restall // Elan Mererid Rhys // Michael Roberts // Raji Salan // Les Symonds // Gwen Vaughan // David White // Alan Whitfield // Bethan Wyn Williams // Jemima Willis //
Evelyn Wolstenholme
Dyddiad yr arddangosfa yn Galeri:
01.11.19 – 13.12.19
Agoriad Swyddogol:
03/11/19 14:00
gyda perfformiad celf fyw gan
Sian Miriam am 15:00