Be sy’ mlaen?

Noson Allan
Noson Allan
Digwyddiadau Misol Noson Allan Tachwedd 2019

6/11/19 Chwedl a Chan - Mair Tomos Ifans - Storiau Traddodiadol a Chaneuon gyda’r Delyn. 1.30 yp Am docynnau cysylltwch â Encil y Coed Criccieth, Criccieth, Gwynedd, 01766 522952

6/11/19 The Invisible Woman - Ailsa Jenkins - Sioe gomedi dywyll un fenyw yw The Invisible Woman sy’n addas i bawb dros 16 oed. 8yp Sinema y Llusen Hyd, Tywyn - £10, £8 consesiynau - Am docynnau ffoniwch 01654 710260

13/11/19 Robert Wyn Roberts - Canwr a Cherddor Clasurol - Am fwy o wybodaeth ac i brynu tocynnau, cysylltwch â Neuadd Goffa Penmorfa, Porthmadog, Gwynedd

15/11/19 Mrs Peachum’s Guide to Love and Marriage - Opera Canolbarth Cymru - Theatr y Draig, Barmouth - 7.30yp Pris ticed llawn - £12.50 Plant - £5 Am docynnau ffoniwch 01341 281697

16/11/19 Mrs Peachum’s Guide to Love and Marriage - Opera Canolbarth Cymru - Neuadd Dyfi, Aberdyfi - 7.30yp Pris ticed llawn - £9 Myfyrwyr - £5 Am docynnau ffoniwch 07977943249

19/11/19 Dau Frawd - Wil Sam a fi - Alun Ffred Jones - Theatr/llafar Pytiau o’r ddrama a sgwrs am hynny. Capel y Traeth, Criccieth - 7.30yp Am docynnau cysylltwch â Capel y Traeth, Criccieth, Gwynedd

21/11/19 Gadael Tir - Mae Gadael Tir yn sioe sy’n adrodd hanes hawliau tir a gwrthdystio yng Nghymru. Gwersyll yr Urdd, Glanllyn - 8yp Tocynnau £8 Myfyrwyr £5 Am docynnau cysylltwch â Llinos Jones Williams 07715415497 Neu ewch i Ticketsource

24/11/19 NDCW Roots 2019 - Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru - Gan gyflwyno pedwar gwaith dawns fer newydd sbon, mae Roots yn cynnig noson o adloniant a darganfyddiad i gynulleidfaoedd. Neuadd Dyfi, Aberdyfi - 7.30yp Pris Tocyn Llawn £10 Myfyrwyr £5 Teuluoedd £8 Teuluoedd £4 Am docynnau cysylltwch â Desmond George neu Neuadd Dyfi

29/11/19 Bryn Bach - Bryn Fôn a’r Band - Triawd - John Williams ar y piano Rhys Parry - guitar acwsdig Bryn Fôn - canu - Tair set hanner awr , hen ffefrynnau ac ambell i gân anisgwyl wedi eu perfformio yn gynnil a meddylgar Neuadd Ercwlff, Penrhyndeudraeth - 8yp Pris Tocyn llawn £10 Am docynnau cysylltwch â Morwen Pritchard 01766 771147/01766770745

29/11/19 Welsh Whisperer - Arglwydd Cerddoriaeth Werin Newydd! Clwb Rygbi Bro FFestiniog, Blaenau Ffestiniog 8yp Tocynnau £10 Aelodau £7.50 Am docynnau cysylltwch â Clwb Rygbi Bro FFestiniog 01766 830005

I darganfod mwy am Noson Allan cliciwch yma

Yn ôl i rhestr digwyddiadau.