Be sy’ mlaen?

***Swydd*** - Cydlynydd rhaglennu
Galeri

Swydd: CYDLYNYDD RHAGLENNU

Mae Galeri Caernarfon yn chwilio am berson trefnus a chreadigol i gydlynu‘r gweithgareddau

sydd yn ffurfio’i rhaglen artistig.

Oriau : 37 awr yr wythnos

Cyflog: £18,600 – £21,090

Dyddiad cau: 25.11.19 12:00 (hanner dydd)

Cyfweliadau: Yn ystod wythnos 02.12.19

I ddechrau: Cyn gynted â phosib

Am sgwrs bellach am y swydd hon, cysylltwch â:

Nici Beech (Cyfarwyddwr Artistig)

01286 685 250 neu ebostiwch yma

Gellir lawrlwytho y swydd ddisgrifiad yma

I lawrlwytho ffurflen gais ewch i wefan Galeri yma

Mae’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol a chlir yn y Gymraeg yn hanfodol i’r swydd hon.