Be sy’ mlaen?

Gŵyl y Storïwyr Ifanc yng Nghymru '19
Gŵyl y Storïwyr Ifanc yng Nghymru ‘19

Dathliad o Adrodd Straeon ar gyfer pob oedran!

Unwaith eto, mae’r awdur a’r storïwr Gillian Brownson - Ymarferydd ac Awdur Theatr Gymunedol yn dod â thalent Adrodd Straeon Cymru ynghyd i rannu straeon gyda storïwyr ifanc profiadol a’r rhai a hoffai roi cynnig arni!

UCHAFBWYNTIAU RHAGLEN

Rhagolwg Gwobr Esyllt

Bydd Sian Miriam yn defnyddio YSFW i gael rhagolwg o’r darn arbennig hwn am y tro cyntaf

* Llawfeddygaeth Stori (digwyddiad y gellir ei archebu) - bydd Fiona Collins wrth law i’ch helpu chi ar eich taith adrodd straeon

* Perfformiadau a gweithdai arbennig - gan Peter Stevenson, Storïwr, Darlunydd ac Awdur. Hefyd mwy o westeion arbennig!

* Y Llwyfan Straeon Agored - rhowch gynnig arni’ch hun! E-bostiwch ymlaen llaw i youngcreatives@venuecymru.co.uk neu dewch draw ar y diwrnod

* Dywedwch am y Teitl - allwch chi ddweud stori mewn pum munud?

* Athrawon ac Addysgwyr - Bydd Gillian Brownson ar daith o amgylch ysgolion / colegau (CA2 - Post / Uwch Ed) yn y cyfnod cyn yr ŵyl, gan obeithio ysbrydoli storïwyr ifanc i gymryd rhan yn yr Ŵyl.

E-bostiwch Young Creatives yma