Be sy’ mlaen?

Diwrnod Dawns
Diwrnod o Dawns gyda Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn Galeri

Gyda Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn perfformio cynhyrchiad ROOTS yma ddiwedd y mis (26.11.19) – dyma ddiwrnod o weithdai fydd yn dysgu elfennau o’r cynhyrchiad ac yn rhoi blas ar yr hyn sydd i’w ddisgwyl.
Bydd mynychwyr y gweithdai yn derbyn gostyngiad o £3 ar docynnau ROOTS.
Noder bod cyfyngiad capasiti ac awgrymwn eich bod yn archebu lle/tocynnau ymlaen llaw.
Weithdy arbennig ar gyfer plant oed 6 – 11.
10:00 - Dydd Sul, 17 Tachwedd
Archebwch tocynnau yma
Weithdy arbennig ar gyfer pobl ifanc oed 12 – 16.
11:40 - Dydd Sul, 17 Tachwedd
Archebwch tocynnau yma
Weithdy arbennig ar gyfer dawnswyr proffesiynol/cyn-broffesiynol.
13:10 - Dydd Sul, 17 Tachwedd
Archebwch tocynnau yma
Weithdy arbennig ar gyfer oed 18+.
14:40 - Dydd Sul, 17 Tachwedd
Archebwch tocynnau yma