test Storytelling for healthcare professionals

Be sy’ mlaen?

Adrodd storïau ar gyfer gweithwyr gofal iechyd
Adrodd storïau ar gyfer gweithwyr gofal iechyd

Gweithio yn y maes iechyd?
Oes gyda chi diddordeb mewn adrodd storïau er mwyn gwella gofal
cleifion neu adrodd storïau? Datblygu Proffesiynol Parhaus ar gyfer
adrodd storïau ar gael nawr
Modiwl Lefel 7, 5 credyd
Modiwl wedi’i arwain gan yr adroddwr storïau clodfawr Daniel Morden a Jessica Wilson, RMN MSc. Bydd y cwrs achrededig hwn yn darparu hyfforddiant arbenigol i weithwyr yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol.
Bydd Jessica a Daniel yn defnyddio eu profiad helaeth o adrodd storïau mewn lleoliadau gofal iechyd a drwy berfformiad, byddan nhw’n cyflwyno’r egwyddorion ynghylch adrodd storïau ar lafar o fewn perthynas therapiwtig â defnyddwyr gwasanaeth/cleifion. Drwy ddysgu profiadol, byddwch chi’n astudio sut i siapio a dod o hyd i stori, adrodd stori drwy berfformio, dadansoddi deunydd addas mewn cyd-destunau gwahanol, a sut i adlewyrchu ar y broses a’r canlyniad.
Pryd: 14-15 Medi 2019
Cost: £168
Gwneud cais yma