Be sy’ mlaen?

Aesthetica
Mae Gwobr Gelf Aesthetica yn Agored i Gofnodion Mae Aesthetica Magazine, sy’n cael ei gynnal gan Aesthetica Magazine, yn ddathliad o ragoriaeth mewn celf o bob cwr o’r byd. Mae’n cynnig cyfle i artistiaid newydd a sefydledig arddangos eu gwaith i gynulleidfa ehangach, a hyrwyddo eu hymgysylltiad â’r byd celf rhyngwladol. Mae’r Panel Beirniadu yn gwella ei safle yn y diwydiant, gan ddod ag arbenigwyr ynghyd o sefydliadau diwylliannol blaenllaw.

Mae’r categorïau’n cynnwys: Celf Ffotograffig a Digidol; Dylunio a Cherflunio Tair Dimensiwn; Peintio, Darlunio a Chyfryngau Cymysg; A Fideo, Gosod a Pherfformio.

Mae’r cyflwyniadau ar agor tan 31 Awst 2019.

Ffi Mynediad: £ 24

Am fanylion pellach ac i gystadlu cliciwch yma