Be sy’ mlaen?

Galeri Agored 2019
Arddangosfa Agored 2019
noddir gan Gwyn a Mary Owen
Mae arddangosfa Agored blynyddol Galeri yn gyfle i unrhyw un – boed yn artist proffesiynol, myfyriwr neu sy’n creu celf fel diddordeb i ymgeisio i fod yn rhan o arddangosfa flynyddol yn Galeri.
Drwy garedigrwydd noddwyr y gystadleuaeth, Gwyn a Mary Owen, mae gwobrau ariannol hael ar gael:
£1,000 dewis y beirniaid
£400 cymeradwyaeth uchel
£250 dewis y bobl
Cost ymgeisio:
£10
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
16:00, dydd Gwener – 16.08.19
Dyddiad yr arddangosfa yn Galeri:
01.11.19 – 13.12.19.
Cliciwch yma i ymgesio