Be sy’ mlaen?

Cinema Pontio
Paul Eastwood, 2019, 23m Melangell Dolma, Llyr Titus, Samuel Barnes, Gwenno Elan,Lisa Angharad Mawrth 23 Gorffennaf 8.15pm + Q&A gyda Paul Eastwood Dangosiadau dyddiol am ddim 22-28 4.45pm AM DDIM

Mae hi yn fraint o’r mwyaf cael gwahodd yr artist gweledol arbennig o Wrecsam, Paul Eastwood, yma i’r sinema i gyflwno ei ffilm newydd. Mae angen i pawb weld Dyfodiaith. Mae Dyfodiaith yn cwestiynu cyd-destun diwylliannol y Gymraeg a sut y gall iaith ddylanwadu ar ein meddyliau ynghyd a gofyn sut allwn gyfathrebu gyda’r dyfodol. Gwaith sydd yn gwbl ‘hygyrch’ i bawb, gwreiddiol a llawn delweddau a synnau gwefreiddiol.

Archebwch tocyn yma