Be sy’ mlaen?

Ymunwch efo’r RAF yng Nghaernarfon i goffáu gwasanaeth a dewrder hogyn o’r dre
Mae y digwyddiad yn cynnwys:

Seremoni a hedfan trwodd gan yr RAF, ym Mhorth yr Aur, Caernarfon, yn dechrau am 2yp, Dydd Gwener 21 Mehefin

Arddangosfa hanesyddol gan yr RAF ar fywyd Grŵp Capten Rees yn Swyddfa Cyngor Tref Caernarfon, Adeilad yr Institwt, Allt Pafiliwn, Caernarfon

Amserodd agor yr Arddangosfa Dydd Mawrth 18 Mehefin 10 yb i 4 yp Dydd Mercher 19 Mehefin 1 yp i 4 yp Dydd Iau 20 Mehefin 10 yb i 4 yp Dydd Gwener 21 Mehefin 10 yb i 1 yp