Cyfleon

Mentora Cerddoriaeth - Cerdd Gymunedol CymruCyfle cyffrous i egin gerddorion / gweithwyr proffesiynol sydd â diddordeb mewn cael eu mentora - ac mae am ddim!

Bydd sesiynau’n cael eu danfon yn ddiogel ar-lein naill ai fel sesiynau un i un neu mewn grwpiau bach.

Cysylltwch yma trwy admin@communitymusic.org.uk i gofrestru’ch diddordeb