Artistiaid

Elen WilliamsYn creu delweddau amlgyfrwng yn bennaf sy’n gymysgedd o baent, incs, collage ac arlunio pen ag inc. Creu delweddau o fynyddoedd a phortreadau gan gynnwys geiriau fel enwau mynydd neu ardal a phenillion.

Cynllunio gweithgareddau dychmygus a chreadigol i’w gynnal gyda plant a phobl o pob oedran sydd yn rhoid cyfle i arbrofi gyda cyfryngau amrywiol.

Cyfeiriad: 3, Cae Emrys, Llanllechid, Bethesda, LL57 3HJ

Ffôn: 07527900740

Ebost: williamselen@yahoo.co.uk

Instagram: @elengwilym