What's On?

Rhaglen o gyrsiau Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Programme of creative writing at Tŷ Newydd

27 October 2018 - 20 October 2019

**Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, Llanystumdwy,... more

Tir a Môr (arddangosfa gan Catrin Williams)

Land and Sea (exhibition by Catrin Williams)

Sunday 21 April to Sunday 2 June... more

Celf mewn Iechyd a Lles / Art in Health and Well Being -  Hannah Coates & Manuela Niemetscheck

Oriel Ysbyty Gwynedd - Hannah Coates & Manuela Niemetscheck

July , August & September 2019

Jewellery and Photography Exhibition... more

Y Wal - Arddangosfa gan Beth Horrocks -  Enillwr AGORED18

Y Wal- - Exhibition by Beth Horrocks - The winner of OPEN18

Galeri - 6.5.19 - 31.5.19... more

Arddangosfa ‘Rhagolwg’ yn cyflwyno wyth myfyriwr  ail flwyddyn y cwrs gradd Celfyddydau Cain Coleg Menai 3.5.19 – 31.5.19

Outlook’ is an exhibition showcasing eight second year BA Fine Art students from Coleg Menai 3.5.19 – 31.5.19

Olwen Elias Evans // Robbie Hooker // Elliw Jones // Nadine Jones // Cyrus Kellick // Lily Mercer // Anita Ricketts // Bridget Seale... more

Cwrs Cerddoriaeth Gymunedol mewn Lleoliadau

Community Music in Mental Health Settings Course

Cardiff / Carmarthen / Rhyl... more

Oriel Brondanw Agored 2019

Oriel Brondanw Open 2019

Closing date for applications 4pm Thursday 18th July 2019... more

Safle CREU  yn cyflwyno

Safle CREU presents... more

Yn galw holl bartneriaethau  busnes / celfyddydol

Calling all business / arts partnerships

CultureStep Application Deadlines 2019... more

Beth Sydd Ymlaen yn theatr Y DDRAIG Barmouth

What's On at THE DRAGON Theatre in Barmouth

Whats on May - June... more

Cysylltiadau Creadigol

Creative Connections

The Annual Public Health Network Cymru (PHNC) Roadshow will be taking place across Wales in May and June 2019... more

Swydd

Swydd

Cydlynydd Gweithgareddau a Marchnata Amgueddfa Lloyd George 2019... more

Cydweithio Creadigol: CYHOEDDI DYDDIAD CAU NEWYDD

Creative Collaborations: NEW DEADLINE ANNOUNCED

Benefit from valuable partnerships between organisations and arts practitioners - closing date 5pm, Monday 17 June 2019... more

Hyfforddiant i fod yn gynghorydd Darganfod ac Archwilio gydag Arts Award

Train as an Arts Award Discover & Explore adviser

Plas Mawr, Conwy – 21 May 2019... more

Wythnos Gweithredu Demensia

Dementia Action Week

‘Dancing the Decades’... more

Ymunwch gyda ni i ddathlu agoriad tymor newydd o arddangosfeydd gan

Join us to celebrate the opening of a new season of exhibitions by

Rob Piercy, Penelope Timmis, Jacob Buckland, Jenny Ryrie, David Heke & Liz Ellis as well as a new film in our Artist Film Programme... more

Galeri Caernarfon

Galeri Caernarfon

Art and Craft Workshops in May... more