What's On?

Rhaglen o gyrsiau Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Programme of creative writing at Tŷ Newydd

27 October 2018 - 20 October 2019

**Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, Llanystumdwy,... more

Yn galw holl bartneriaethau  busnes / celfyddydol

Calling all business / arts partnerships

CultureStep Application Deadlines 2019... more

Neuadd Ogwen

Neuadd Ogwen

Call for Artists... more

Portfolio / Codi'r Bar

Portfolio / Codi'r Bar

Call out for new members 2020... more

CADcentre

CADcentre NVQ courses

NVQ courses... more

Frân Wen

Frân Wen

Llyfr Glas Nebo tour details... more

Galeri

Galeri

Winter Art and Craft Workshops 2019... more

Theatr y Draig Barmouth

The Dragon Theatre Barmouth

Whats on October... more

Brondanw Agored

Brondanw Open

Oriel Brondanw... more

Ysgrifennu i Iacháu

Writing to Heal

Tŷ Newydd Writing Centre... more

Scratch

Scratch

Storiel Bangor... more

Cyfle i athrawon!

Opportunity for teachers!

Edau... more

Gweithdai dawns a cherddoriaeth i blant

Kids dance and music workshops

Neuadd Ogwen Bethesda... more

Be sy'mlaen

Whats on

Neuadd Ogwen Bethesda... more

Lleu Llaw Gyffes

Lleu Llaw Gyffes

Theatr Bara Caws... more

Sgwrs a Chân

Song and a Chat

Locations across Gwynedd... more

Arddangosfeydd Tymor yr Hydref

Autumn Season Exhibitions

Oriel Plas Glyn Y Weddw -... more

Arddangosfa Agored 2019

2019 Open Exhibition

Galeri... more

Seisynnau Crefft i blant oed 11-16

Craft Sessions for 11-16 year olds

Oriel CARN... more

GRUFF RHYS  PANG!

GRUFF RHYS PANG!

Pontio 19/12/19... more

Sioe Nadolig Dawns i Bawb 2019 - Y Calendr Adfent

Dawns i Bawb’s Christmas Show for 2019 - Y Calendr Adfent

Galeri... more

Arddangosfeydd Cyfredol

Current Exhibitions

Storiel - Gwynedd Museum and Gallery... more

Cystadleuaeth 'Dylunio Cymeriad' Storiel

Storiel 'Design a Character' competition

Storiel - Gwynedd Museum and Gallery... more