Be sy’ mlaen?

Sesiynau Blasu Crefft
Sesiynau Blasu Crefft

Argraffu gyda Elin Vaughan Crowley

£15

Dydd Mercher / Wednesday

10.00 – 12.00

06-11-19 - Gweithdy braslunio, monoprint a

thecstiliau yn seiliedig ar lestri tê.

13-11-19 Arti Parti – Gweithdy paentio gyda

acrylic ar ganfas

20-11-19 Gweithdy creu portreadau neu

hunan bortread gan arbrofi ag amrywiol

ddeunyddiau a gwahanol steiliau.

27-11-19 Creu stamp Nadolig ac argraffu

cardiau Nadolig.

Llyfrgell Dolgellau (01341) 422 771

10 (oedolion) Angen cofrestru

£15 (Un ffi o £15 i’w dalu ymlaen llaw)