Be sy’ mlaen?

Sesiynau Blasu Crefft
Sesiynau Blasu Crefft

Ffeltio Gwlyb gyda Gwen Owen

Llyfrgell Caernarfon - Dydd Llun 10 - 12

4 / 11/19 - Ffeltio gwlyb gan ddefnyddio

gwlan a sidan

11 /11/19 - Defnyddio techneg ffeltio gwlyb

i greu gair digri o’r llyfrgell

18 /11 / 19 - Ffeltio cerrig

25 / 11 /19 - Defnyddio techneg ffeltio gwlyb i

greu clawr i lyfr personol

Llyfrgell Caernarfon (01286) 679 463

10 (oedolion) Angen cofrestru

£15 (Un ffi o £15 i’w dalu ymlaen llaw)