Be sy’ mlaen?

Galeri - Safle Creu
Galeri - Safle CREU

Arddangosfa o waith celf gan aelodau ifanc Portffolio a Codi’r Bar (14-18 oed) a greuwyd mewn sesiynau o dan arweiniad artistiaid proffesiynol.

Agoriad swyddogol:

Pnawn Dydd Sul

21/7/19 14:00yp

Croeso cynnes i bawb

Lluniaeth ‘mocktails’ ar gael