Newyddion

Dyma restr o newyddion o bob math ym maes y celfyddydau yng Ngwynedd. Mae croeso cynnes i chi yrru manylion eich storiau i ni!
Ymaelodi hefo Gwynedd Greadigol!

Rydym yn awyddus i gynyddu nifer ein haelodau.... mwy

Galwad am Ymarferwyr Creadigol Ysgol Pont y Gof Botwnnog... mwy

Swydd CYDLYNYDD ARTISTIG Galeri, Caernarfon... mwy

Comisiwn Tref Ffflint. Addo... mwy

Gwnewch gais ar gyfer Protffolio a Codi’r Bar 2019!

Dyddiad Cau: 23/11/18... mwy

Cronfa Datblygu Dawns Celfyddydau & Addysg

Dyddiad Cau: 10 Rhagfyr, 2018... mwy

Galwad Ymarferwyr Creadigol - Ysgol Brynrefail

Dyddiad cau: 5 Rhagfyr... mwy