Mudiadau

Uned Celfyddydau Cymunedol, Cyngor Gwynedd/ Community Arts Unit, Gwynedd CouncilCyfeiriad: Uned Celfyddydau Cymunedol, Archifdy Caernarfon, Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Ffôn: 01286 679721 Gwefan: www.gwynedd.llyw.cymru/celf Ebost: celf@gwynedd.llyw.cymru

Am gefnogaeth a chyngor i drefnu cynlluniau celfyddydol yn eich cymuned cysylltwch ag Uned Celfyddydau Cymunedol, Cyngor Gwynedd. Cynigir grantiau Celfyddydau Cymunedol, grantiau i ysgolion a chynllun ‘Noson Allan’ ymhlith eraill. Darllennwch ein llyfryn yma: Celfyddydau Cymunedol.Community Arts.