Mudiadau

Mantell GwyneddCyfeiriad: 23-25 Y Bont Bridd, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1AB

Ffôn: 01286 672626 Gwefan: www.mantellgwynedd.com Ebost: ymholiadau@mantellgwynedd.com

Rydym yn cefnogi grwpiau gwirfoddol a chymunedol. Felly os am gymorth i ddechrau prosiect celfyddydol newydd neu’n ceisio grant neu gwrs hyfforddi cysylltwch â Mantell Gwynedd.