Mudiadau

Ensemble CymruCyfeiriad: d/o Ysgol Cerddoriaeth, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG

Ffôn: 01248 383257 / 07817 721250 Gwefan: www.ensemblecymru.co.uk Ebost: peryn@ensemblecymru.co.uk

Ensemble cerddorfaol yw Ensemble Cymru sy’n hybu ystod eang o berfformiadau sy’n amrywio o berfformiadau deuawd i gerddorfa siambr 27 aelod. Bwriad y cwmni yw datblygu cwmpas teithiol cenedlaethol ac ymgymryd taith Ewropeaidd yn 2020 i hybu hanes ag etifeddiaeth Cymru drwy raglen o gerddoriaeth siambr Gymreig. Arbeniga Ensemble Cymru mewn cynnal perfformiadau cerddorol o safon i gymunedau llai ffodus ac ysgolion ar draws Ogledd Cymru.

Mae’r ensemble elusennol yn preswylio ym mhrifysgol Bangor (ble mae’r swyddfeydd), yr Wyl Gerdd genedlaethol Cymru, ag o fis Medi 2010 yn Venue Cymru. Bydd yr Ensemble yn dathlu ei ben-blwydd yn 10 yn 2011-2012.