Mudiadau

Dawns i BawbCyfeiriad: Uned 2, Galeri, Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ

Ffôn: 01286 685220 Gwefan: www.dawnsibawb.org Ebost: post@dawnsibawb.org

Mae Dawns i Bawb o’r farn y gall pawb ddawnsio. I’r diben hwn mae’n gweithio fel sefydliad ymbarèl gan annog dawns yng nghymunedau Gwynedd gyda chymorth dawnswyr a choreograffwyr amateur a phroffesiynol.