Mudiadau

Cerdd Gymunedol CymruCyfeiriad: Uned 8, 24 Lon Norbury, Fairwater Caerdydd CF5 3AU

Rhif Ffon: 02920 838060 / 01286 685248 Gwefan: http://www.communitymusicwales.co.uk Ebost: admin@communitymusicwales.org.uk

Ein nod yw cyfrannu at rymuso grwpiau ac unigolion difreintiedig drwy eu galluogi i gymryd rhan mewn creadigrwydd a dysgu, yn y lle cyntaf ac yn bennaf drwy greu cerddoriaeth.

Rydym yn datblygu gweithdai cerddoriaeth gyfranogol, cynlluniau mentora a hyfforddiant cerddoriaeth gymunedol.

Rydym yn gweithio’n strategol i ganfod angen ac yn darparu prosiectau yn rhoi’r cyfle i bobl ysgrifennu, chwarae, recordio neu berfformio cerddoriaeth.