Mudiadau

Canolfan Gerdd William MathiasCyfeiriad: Galeri, Doc Victoria, Caernarfon, LL55 1SQ

Ffôn: 01286 685230 Gwefan: https://cgwm.org.uk Ebost: post@cgwm.net

Mae Canolfan Gerdd William Mathias yn fan deinamig ar gyfer pob math o gerddoriaeth. Cynigir hyfforddiant cerddorol un i un safon uchel, i bob oedran o ddechreuwyr hyd at lefel broffesiynol. Trefnir yn ogystal nifer o brosiectau cerdd amrywiol yn cynnwys:

• Camau Cerdd i blant 18mis i 7oed • Doniau Cudd i oedolion ag anableddau dysgu • Côr ac ensembles lleisiol • Dosbarthiadau theori a chyfansoddi • Cyngherddau • Dosbarthiadau meistr gan gerddorion blaenllaw.