Lleoliadau

Tonnau



Cyfeiriad: 21 Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NG

Ffôn: 01758 612806 Gwefan: www.tonnau.com Ebost: llio@tonnau.com

Oriel Gelf yw Tonnau yn un o brif strydoedd Pwllheli ac sy’n arddangos gwaith arlunwyr a chrefftwyr ar thema’r môr. Gyda dros 100 o artistiaid ar y llyfrau cynhaliwn bedair arddangosfa newydd bob blwyddyn a chyhoeddwn nifer cyfyngedig o brintiadau lluniau ein harlunwyr mwyaf poblogaidd.