Lleoliadau

Theatr FachCyfeiriad: Theatr Fach Heol Glyndwr, Dolgellau, LL40 1BD

Ffôn: 01654 761358 Gwefan: www.theatrfach.co.uk Ebost: mail@richardwithers.co.uk

Perchnogion Theatr Fach yw Cymdeithas Ddrama Amatur Dolgellau (sydd elusen gofrestredig) bob blwyddyn mae’r cwmni yn perfformio drama a chomedi, mae darlleniadau barddoniaeth a rhyddiaith yno yn fisol ac maent yn cynnal perfformiadau gan gwmnïau theatr broffesiynol a digwyddiadau eraill. Mae pantomeim yw gweld yn flynyddol.

Mae’r theatr sydd a’r offer angenrheidiol ar gael i grwpiau cymunedol ei ddefnyddio yn ogystal.