Lleoliadau

The White Room GalleryCyfeiriad: The White Room Gallery yn Harlech Pottery, Pentre Efail, Harlech, LL46 2YG

Ffôn: 01766 780501

Mae ymwelwyr i The White Room Gallery wrth eu boddau gyda’r gofod a’r awyrgylch cyfeillgar. Mae eu casgliad o grefftau o ansawdd da yn cynnwys crochenwaith a serameg, croglun wedi ei wehyddu yn lliwgar a gwaith gemwaith arian. Mae’r waliau wedi ei llenwi a pheintiadau a darluniau mewn amrywiol gyfrynau ac mae’nt yn cynwys toriadau leino a cholographs