Lleoliadau

Pontio BangorCyfeiriad: Canolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio Ffordd Deiniol Bangor Gwynedd LL57 2TQ

Ffôn: 01248 382828 Gwefan: www.pontio.co.uk Ebost: info@pontio.co.uk Pontio – canolfan celfyddydau ac arloesi newydd ar eich cyfer chi

Wedi ei rannu dros chwe llawr, Pontio yw canolfan celfyddydau ac arloesi newydd sbon Prifysgol Bangor. Mae’r adeilad, wedi ei gynllunio gan y penseiri Grimshaw, yn gartref i theatre hyblyg maint canolig wedi ei enwi ar ôl Bryn Terfel, stiwdio theatre sy’n dal hyd at 120 o obobl, sinema ddigidol sy’n dal 200, canolfan arloesi o’r radd flaenaf ac ystod eang o gyfleusterau ar gyfer myfyrwyr gan gynnwys cartref newydd i Undeb y Myfyrwyr a nifer o ofodau dysgu ac addysgu. Mae hefyd yn cynnig bwyd a diod ym Mar Ffynnon, bwyty Gorad, ciosg bwyd Copa a’r caffi Cegin.

Mae Pontio yn cynnig pob math o adloniant saith diwrnod yr wythnos, o’r ffilmiau diweddaraf i gerddoriaeth a drama, gigs, syrcas gyfoes a theatre awyrol, sioeau cabaret a llawer mwy.

Oriau agor: logo pontio Llun i Sadwrn 8.30am-11pm Sul 12.00-8pm

I ddarganfod yr arlwy diweddaraf, ewch i www.pontio.co.uk, dilynwch ni @TrydarPontio, facebook PontioBangor neu Instagram