Lleoliadau

Pethau MelysCyfeiriad: Pethau Melys 10 Pen Cei, Yr Harbwr, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9AT

Ffôn: 01766 512569 Gwefan: www.pethaumelys.bigcartel.com Ebost: pethaumelys@mail.com

Wedi ei leoli yn yr Harbwr ym Mhorthmadog mae Pethau Melys sy’n siop grefftau / café. Mae Pethau Melys wedi ei sefydlu ac yn cael ei redeg gan Tom Gloster, crochenydd, a Myfanwy Griffiths, dylunydd tecstilau. Bydd Pethau Melys yn gwerthu detholiad o waith artistiaid lleol sydd wedi symud o’r ardal a’u crefftwaith eu hunain, sydd wedi ei greu yn y fan a’r lle.