Lleoliadau

Parc GlynllifonCyfeiriad: Parc Glynllifon, Ffordd Clynnog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5DY

Ffôn: 01286 830222 Gwefan: www.gwynedd.gov.uk/parcglynllifon Ebost: parcglynllifon@gwynedd.gov.uk

Mae Parc Glynllifon yn erddi hanesyddol ac yn ganolfan grefft. Mae yna raglen flynyddol o ddigwyddiadau celfyddydol yn cynnwys yr Wyl grefft a bwyd blynyddol ac mae yno hefyd amffitheatr awyr agored yn y gerddi.