Lleoliadau

Oriel Plas Glyn Y WeddwCyfeiriad: Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd LL53 7TT

Ffôn: 01758 740763 Gwefan: www.oriel.org.uk Ebost: ymholiadau@oriel.org.uk

Eleni mae Plas Glyn-y-Weddw’n 150 mlwydd oed ac erbyn hyn yn gartref i un o orielau pwysicaf Cymru gan arddangos gwaith ein prif artistiaid. Mae’r mynediad i’r oriel am ddim gyda bwyty a siop grefftau Cymreig o safon ar y safle.