Lleoliadau

Oriel GlynllifonCyfeiriad: Oriel Glynllifon, Parc Glynllifon, Ffordd Clynnog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5DY

Ffôn: 01286 830222 Gwefan: www.gwynedd.gov.uk/parcglynllifon Ebost: parcglynllifon@gwynedd.gov.uk

Mae’r siop ac oriel ar agor bob dydd, drwy’r flwyddyn. Mae’r holl waith sydd i’w weld yn cael ei wneud yn lleol neu gan artistiaid Cymreig, cyfle gwych i chi brynu gwaith celf neu grefft unigryw. Mae rhaglen o arddangosfeydd yn yr oriel a gallwch brynu unrhyw waith gwreiddiol ar gredyd di-log gyda’r cynlyn casglu.