Lleoliadau

Oriel BrondanwCyfeiriad: Oriel Brondanw Plas Brondanw Llanfrothen Penrhyndeudraeth Gwynedd LL48 6SW

Ffôn: 01766 770590 Ebost: post@susanwilliamsellis.org

Dymuniad Oriel Brondanw yw rhoi cyfle nid yn unig i artistiaid sefydledig a newydd ddangos eu gwaith ond hefyd i roi cyfle i wylwyr gymryd rhan yn y gweithgarwch hwnnw. Ceir yn ogystal raglen o ddigwyddiadau diwylliannol o natur amrywiol. Mae croeso i artistiaid o bob disgyblaeth gysylltu ag Oriel Brondanw i drafod posibiliadau.