Lleoliadau

Neuadd BuddugCyfeiriad: Neuadd Buddug Lôn Pensarn, Y Bala, Gwynedd LL23 7SR

Ffôn: 01678 520800 Gwefan: www.gwynedd.gov.uk Ebost: annrowenajones@gwynedd.gov.uk

Rhaglen amrywiol o ffilmiau Dydd Mercher, Gwener a’r Sadwrn drwy’r flwyddyn. Cynhelir cynyrchiadau proffesiynol ac amateur ar gyfer pob oedran a llogir y neuadd ar gyfer cynnal gweithdai, cyngherddau, dramâu a dawnsfeydd.