Lleoliadau

GaleriCyfeiriad: Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ

Ffôn: 01286 685 250 Gwefan: www.galericaernarfon.com Ebost: post@galericaernarfon.com

Mae Galeri’n cynnig theatr/sinema 400 sedd ynghyd ag oriel gelf, caffi, bar a chyfleusterau cynadledda. Mae yno ystafelloedd i’w llogi ac mae’n gartref i 16 o fentrau creadigol.