Lleoliadau

Castell PenrhynCyfeiriad: Castell Penrhyn, Bangor, Gwynedd, LL57 4HN

Ffôn: 01248 353084 Gwefan: www.nationaltrust.org.uk Ebost: penrhyncastle@nationaltrust.org.uk

Mae ymweliad â Chastell Penrhyn yn angenrheidiol i unrhyw us sy’n hoff o gelf. Rhyfeddwch at y casgliad rhyfeddol o waith yr hen feistri a’r papurau wal Tsieineaidd a baentiwyd â llaw. Gwelwch ffenestri gwydr lliw godidog, sidanau moethus a grisiau mawreddog a gymerodd ddeng mlynedd i’r seiri maen gorau yng Ngwynedd eu hadeiladu. Mae’r traddodiad gelf gain yn cario ‘mlaen i’r unfed ganrif ar hugain gyda dwy oriel, sydd ag arddangosfeydd sy’n newid yn gyson ag yn arddangos y gorau o artistiaid yr ardal.