Lleoliadau

Canolfannau y CyngorCyfeiriad: Cyfadran Datblygu, Cyngor Gwynedd, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH

Ffôn: 01286 679098 Gwefan: www.gwynedd.gov.uk/celf Ebost: nestthomas@gwynedd.gov.uk

Mae Amgueddfeydd ac Orielau Cyngor Gwynedd yn trefnu rhaglen amrywiol o gelf a chrefft gan artistaid lleol a theithiol. Ceir digwyddiadau blynyddol megis y Sioe Gelf Agored a’r Ffair Grefftau cyn y Nadolig. Rhoddir cyfle i artistiaid ifanc Gwynedd arddangos eu doniau artistig yng Nghanolfan Maenofferen, Blaenau Ffestiniog.