Lleoliadau

Canolfan Hanes UwchgwyrfaiCyfeiriad: Canolfan Hanes Uwchgwyrfai, Clynnog Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5BT

Ffôn: 01286 660 853 Gwefan: www.uwchgwyrfai.com Ebost: hanes@uwchgwyrfai.com

Canolfan gymunedol a sefydlwyd yn hen ysgoldy Eben Fardd yng Nghlynnog Fawr trwy gymorth Llywodraeth Cynulliad Cymru, Amcan 1 Yr Undeb Ewropeaidd, Cyngor Gwynedd a Chronfa Arbrofi Eryri. Mae’r ardal yn ymestyn o’r Bontnewydd (Afon Gwyrfai) yn y Gogledd i Fynyddoedd yr Eifl yn y de ac yn cynnwys Dyffryn Nantlle. Mae’r Ganolfan yn ymhyfrydu yn ein hanes goludog ac yn creu bwrlwm o weithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg e.e.:

Cyhoeddi Utgorn Cymru, cylchgrawn hanes cenedlaethol a gwladgarol, yn fisol, ar ffurf caset ar gyfer y deillion a chryno ddisg a mp3 ar gyfer tanysgifwyr; cyhoeddi cryno ddisgiau (llafar yn bennaf) ; Cyhoeddi llyfrau lleol a chardiau cyfarch ; Trefnu arddangosfeydd, darlithoedd, hen ffilmiau, a gweithgareddau diwylliannol ; croesawu cymdeithasau ac ysgolion a threfnu amryiaeth o sgyrsiau ar eu cyfer, yn cynnwys y planhigion meddyginiaethol a’r blodau sydd yn ein gardd hanesyddol a noddir gan Amgylchedd Cymru. (Trefnir ymweliadau ymlaen llaw); Datblygu archif ddigidol. Ein gweithgaredd diweddaraf yw enwi caeau Uwchgwyrfai.