Be sy’ mlaen?

Rhwydwaith WAHWN
Mae tocynnau’n mynd yn gyflym ar gyfer y ddau weithdy hyfforddi Gwerth Cymdeithasol (enillion cymdeithasol ar fuddsoddiad / cost) ar 11 Medi yn Amgueddfa Glo Genedlaethol Big Pit, Torfaen ac 2il Hydref ym Mhrifysgol Bangor. Bydd y rhain yn cael eu darparu gan Hwb Gwerth Cymdeithasol Prifysgol Bangor.

 

Bydd y gweithdy hwn yn rhoi trosolwg o beth yw gwerth cymdeithasol a pham ei bod yn bwysig mesur y costau, y buddion a’r gwerth a grëir gan ymyriadau; wedi’i ddilyn gan ganllaw i’r camau sy’n gysylltiedig â chynnal dadansoddiad SROI gan ddefnyddio astudiaethau achos ac ymarferion gwaith grŵp rhyngweithiol

 

Cynhelir y gweithdai hyfforddi rhwng 10am ac 1pm ac fe’u dilynir gan gyfarfodydd Rhwydwaith WAHWN rhwng 2 - 4pm. Mae ystod eang o gynrychiolwyr yn archebu, gan gynnwys cydlynwyr celfyddydau bwrdd iechyd, swyddogion awdurdodau lleol, sefydliadau celfyddydol, cyrff cyhoeddus ac artistiaid. Mae’r cyfarfodydd hyfforddi a Rhwydwaith yn cynnig cyfle gwych i rwydweithio a rhannu.

 

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth ac i archebu lle.