Artistiaid

Vivienne Rickman-PooleCyfeiriad: 42 Newton Street, Llanberis, Gwynedd, LL55 4HN

Ffôn: 07747 634886 Gwefan: www.viviennerickmanpoole.co.uk Ebost: viviennerickmanpoole@me.com

Rwy’n defnyddio cyfuniad o gamerâu teganau a vintage gartref sydd weithiau wedi ei addasu, sydd o bryd i’w gilydd yn croesi drosodd o bryd i mewn i’r byd digidol.

Mae fy ngwaith yn gymysgedd eclectig, gan gymryd ysbrydoliaeth gan sefyllfaoedd o ddydd i ddydd. Gallaf hwyluso gweithdai ar gyfer bob oed a gallu mewn llu o wahanol weithgareddau.