Artistiaid

Val LewinCyfuniad hapus o batrymau, lliwiau acrylig llachar a chlir a themâu naturiol wedi eu hysbrydoli gan Ogledd Orllewin Cymru a’u paentio ar baneli. Pe bai unrhyw gyfiawnder yn y byd byddwn yn anwybyddu’r smwddio, y coginio a’r glanhau er mwyn paentio trwy’r amser! Rwyf yn sylwi ar liw a phatrymau ym mhob man, rwyf wrth fy modd efo nhw! Rwyf yn cael fy nhynnu tuag at gelf gwerinol a themâu hyd a lled y byd a’u plethu nhw gyda mymryn o hud a lledrith Gogledd Cymru. Gall unrhyw beth, o stori, tamaid o ddefnydd neu freuddwyd, fy arwain i ymgolli’n fy myd o baentio am oriau … ia!’

Manylion cyswllt http://valsart.co.uk/ valshappyart@icloud.com