Artistiaid

Twm EliasCyfeiriad: Ty’n Pant, Lon Pant y Gog, Nebo, Caernarfon, LL54 6EA

Ffôn: 01766 772610 Ebost: twm.elias@eryri-npa.gov.uk

Naturiaethwr, darlithydd a threfnydd cyrsiau ym Mhlas Tan y Bwlch (Canolfan Astudio Parc Cenedlaethol Eryri), Maentwrog. Mae ei ddiddordebau yn eang – yn ymwneud yn bennaf â bywyd gwyllt, llên gwerin, hanes amaethyddiaeth a datblygiad hanesyddol cynefinoedd a thirlun Cymru. Mae yn awdur torreithiog sydd wedi cyhoeddi llu o erthyglau a nifer o lyfrau ar lên gwerin a hanes cefn gwlad a chyfrannwr rheolaidd i’r rhaglen Galwad Cynnar, Radio Cymru bob bore Sadwrn ar faterion amgylcheddol.

Y Porthmyn Cymreig Hanes ag antur y cymeriadau fyddai’n cerdded gwartheg a defaid o Gymru i bellafoedd Lloegr cyn dyddiau’r rheilffyrdd.

Y Smyglwyr Cymreig Ymgyrch boblogaidd smyglo brandi a halen yn oes y llongau hwyliau a nwyddau llai dymunol yr oes fodern Planhigion – eu defnyddiau a’u llên gwerin.

Welsh place names – their history and meanings (darlith Saesneg yn unig).

Ffi: £50 a chostau teithio.