Artistiaid

Sheila M. JonesCyfeiriad: Carrog, Pontllyfni, Caernarfon, Gwynedd LL54 5EG

Ffôn: 01286 660506 Ebost: sheilajones382@btinternet.com

Ffotograffiaeth gyfoes o’r byd natur, darluniau a phrintiau.